Lahtiütlus

* Käesolev vastutusest loobumine väidab, et konkreetsete tulemuste tagamine ei ole tagatud ja iga inimese tulemused võivad erineda! Käesolevas veebisaidil sisalduvat teavet ei saa tõlgendada lubaduse või tagatisega. Me ei vastuta selle toodete otsese, kaudse, karistusliku, juhusliku, erilise või kaudse kahjude eest, mis tulenevad või on seotud toote kasutamisega või väärkasutamisega.

Copyright © Charisse | Kõik õigused kaitstud